Cliënttevredenheidsonderzoek

Als cliënt of als ouder/verzorger van uw kind kunt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van onze praktijk, zorg- en dienstverlening. Wij hechten veel waarde aan uw mening. Daarom nemen we jaarlijks deel aan een cliënttevredenheidsonderzoek.

Het invullen van de vragenlijst

U krijgt via Qualiview namens de praktijk een mail toegestuurd met een korte vragenlijst. Het invullen van de korte vragenlijst kost u slechts enkele minuten. Wanneer u of uw kind bij verschillende behandelaars onder behandeling bent (is) geweest, houdt u dan de behandelaar in gedachten die u (of uw kind) het laatst heeft bezocht of nu bezoekt. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig, geheel anoniem en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens wordt gegarandeerd door Qualiview.

Waarvoor?

De anonieme resultaten kunnen evt. gebruikt worden voor onder andere:

  • het doorvoeren van verbeterpunten in de zorg- en dienstverlening;
  • het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders;
  • het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;
  • ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Deelname aan deze enquête is belangrijk voor ons, maar ook voor u of uw kind!

Logopedie Plus
Hengelo, Almelo, Enschede, Neede