De praktijk

Communiceren is meer dan praten alleen.

Heeft u er wel eens bij stil gestaan, dat wij mensen altijd en overal aan het communiceren zijn?

Communicatie kent vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen. Onbewust gebruiken wij ook lichaamstaal (non-verbale communicatie).

Communicatie gebruiken wij voor de overdracht van informatie, kennis, gedachten en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk samen te leven, de wereld om ons heen te begrijpen en om in contact te komen met elkaar.

Onze missie

Onze missie is om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Logopedie is meer dan spraakles alleen: LogopediePlus.


LogopediePlus biedt hulp bij:

  • afwijkend mondgedrag
  • eet- en drinkproblemen
  • taalproblemen
  • spraakproblemen
  • stemproblemen
  • gehoorproblemen
  • stotteren

Wanneer nodig (bij ernstige spraak- /taalproblemen) kan de logopedist u ook helpen om een geschikt communicatiemiddel te zoeken. Dit kan een gebaren –of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel.

Naast de individuele behandelingen geven wij cursussen voor ouders van niet tot nauwelijks sprekende kinderen (Hanen-oudercursus), DGM-cursussen en gebarencursussen.

Vanuit de praktijk is het ook mogelijk ons in te huren op locatie, voor het geven van cursussen op maat, het geven van workshops of voorlichtingen aan ouders, begeleiders, leerkrachten, enz..

Download hier onze:

Praktijkfolder

Logopedie Plus
Hengelo, Almelo, Enschede, Neede